WOUQER AR-GE HİZMETLERİ
AR-GE Projelerinizi Teknik ve Mali Açıdan Değerlendirip Size En Uygun Yol Haritasını Oluşturalım

Yerli ve milli üretim stratejisi ile ülkemizi kalkındırmak tek amacımız.

Yenilikçilik ve Ar-Ge

Yenilikçilik ve Ar-Ge ihtiyacı günümüzde rekabetin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez iki unsur haline gelmiştir. Artık KOBİ veya büyük şirket farkı olmaksızın şirketlerin hayatlarını devam ettirebilmeleri; verimli ve etkili yeni ürün ve süreç geliştirme yeteneklerine bağlıdır.

Amacımız yerlileşmeyle yurt dışı bağımlılığını azaltma ve şirketlerin performanslarını artırarak endüstri devrimlerini gerçekleştirmektir.

Fabrikalarınızın yerlilik veya verimlilik oranlarını artırmak için tüm gücümüzle sizlere en iyi hizmeti verelim.

image
AR-GE Merkezimizde Yaptıklarımız

• Firma hedeflerini destekleyen araştırma geliştirme faaliyetlerine öncülük etmek

• Planlamadan uygulama aşamasına kadar YENİ ÜRÜN geliştirme sürecini denetlemek

• Yeni teknoloji, ürün ve üretim sürecini şirket işleyişine dahil etmek

• Araştırma projelerini denetlemek, sonuçları analiz etmek ve bulgulara dayalı öneriler sunmak

• Araştırma projelerinin kapsamını değerlendirmek, araştırmaların planlanan zaman ve bütçe dahilinde sonuçlanmasını sağlamak

• Çalışan performansını artırmak ve kabiliyet gelişimini sağlamak için şirket içi eğitim programları önermek

• Yeni yöntemlerle yeni ürünler, malzemeler, sarf malzemeleri/cihazları, ekipman, prosedür ve sistemlerin geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları yoluyla yeni teknikler ve prototiplerin üretilmesi

• Yeni ve özgün tasarımlara dayalı yazılım faaliyetleri

• Yeni ürünler, yöntemler, süreçler ve prosedürleri araştırmak ve geliştirmek

• Bir ürünün kalitesini, standardını ve performansını artırırken, maliyetini azaltacak yeni teknikler ve teknolojiler araştırmak