WOUQER EĞİTİM HİZMETLERİ

Her yaşta insanlara elektrik ve elektroniği sevdirerek günlük hayatta zorluk çekmeden kendi işlerini yapabilmelerini sağlıyoruz.

ROBOTİK Kodlama

Bir robotun hareketlerini kontrol etmek ve yönlendirmek için yapılan kodlamadır. Kodladığımız nesne bir robottur. Soyut kavramları daha kolay öğrenmek ve öğretmek için somutlaştırmaya ihtiyaç duyarız. Bu nedenle robotların eğitimde kullanılması öğrenmeyi daha etkin hale getirmektedir.

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmakta. Çocuklar erken yaşta kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgi sahibi olmalı. Robotik kodlama analitik düşünme, 3 boyutlu düşünme gibi becerileri kazandırmakta.

image
3D YAZICI EĞİTİMİ

3D Yazıcı eğitiminin hedefi, katılımcıların ürettikleri 3D modelleri baskıya hazır hale getirerek, maliyet ve süre bakımından en uygun şekilde basabilecek hale gelmelerini sağlamaktır. Bu hedefe bağlı olarak 3D Yazıcı teknolojisinin ekonomiye ve endüstriye getireceği yenilikler tartışılacak; güncel 3D yazıcıların çalışma mantığı ve buna yönelik baskı teknikleriyle ilgili geniş bilgi verilecektir.

image
CAD & CAM EĞİTİMİ

Cad-Cam (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol) , günümüz teknolojisinde artık çoğu tasarımlar bilgisayar ortamında yapılmaktadır, bu durumda bilgisyarlı tasarım mantığı ortaya çıkmaktadır, bunun yanında bilgisayarda tasarladığınız bir projeyi imlata hazırlamak için Cam takım yolu belirleme mantığını da kullanmak zorunda kalırsınız. teknik resim okuma , kesici takım bilgisi, imalat bilgisi,ölçme ve kontrol eletlerini kullanma gibi mesleğe yönelik birçok bilgiyi bir arada kullanarak bir proje ortaya koymanız beklenir.bunu bir bütün haline getirerek eğitimi ve kalifiyeli eleman açığını kapatmayı hedeflemekteyiz.

Makine mühendisleri, teknik öğretmenler, tasarımcılar, mobilya tasarımcıları, makine teknisyen ve teknikerleri, tarım makineleri mühendisleri, makine ressamları, ilgili diğer endüstriyel meslek kolları ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyenler lise veya ilköğretim mezunları da bu eğitimden yararlanabilirler.

image